© PGAS Design

Stichting SchuldVrij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37144311

Bewindvoering en Budgetbeheer

Werkwijze Bewindvoering   Budgetbeheer  Tarieven  Contact Links

Het kenmerkende verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. De functie van budgetbeheer is dat de financiéle administratie door Stichting SchuldVrij wordt verzorgd. U ontvangt wekelijks een bedrag voor het huishoudgeld ook wel leefgeld genoemd.

De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

Openen van een bankrekening op naam van u, met dien verstande, dat alleen wij over deze rekening kunnen beschikken.

Al het inkomen (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, belastingteruggave, kinderbijslag, PGB, etc.) komt binnen op deze aparte rekening. Stichting SchuldVrij zorgt ervoor dat de vaste lasten worden betaald.

Uitvoeren van administratieve taken, middels een geautomatiseerd systeem
Maandelijks verstrekken van overzicht aan u als betrokkene.

Eventuele aanvullende werkzaamheden zoals:

Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen

Verzorgen van jaarlijkse belasting aangifte

Voor bovengenoemde werkzaam zal Stichting SchuldVrij, buiten de normale (wettelijke) vergoedingen extra kosten in rekening brengen.Budgetbeheer

Reglement budgetbeheer