© PGAS Design

Stichting SchuldVrij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37144311

Bewindvoering en Budgetbeheer

Werkwijze Bewindvoering   Budgetbeheer  Tarieven  Contact Links

Aanvang Budgetbeheer

Bij de aanvang van budgetbeheer verstrekt de rechthebbende aan de budgetbeheerder alle noodzakelijke informatie en documenten die voor budgetbeheer noodzakelijk zijn.Budgetbeheer standaard
Betalen en administreren van de vaste kosten (gas, elektriciteit, water, huur, gemeentelijke heffingen, belastingaanslagen) passend binnen het beschikbare inkomen.Budgetbeheer uitgebreid
Betalen en administreren van de vaste lasten (gas, elektriciteit, water, huur, gemeente heffingen, belastingaanslagen), leefgeld, aanvragen van huur- ,zorg of andere belasting toeslagen, het doen van reserveringen (b.v. eigen risico Ziektekostenverzekering / jaarafrekening gas , water).Financieel beheer
Bij de aanvang van budgetbeheer opent de budgetbeheerder een beheerrekening op naam van de rechthebbende. Alle inkomsten en uitgaven lopen via deze bankrekening die door de budgetbeheerder wordt beheerd. Binnen twee maanden na aanvang stelt de budgetbeheerder een budgetplan op. Hierop staan vermeld alle inkomsten en uitgaven van rechthebbende. Bij betaling van de uitgaven zal er, afhankelijk van het type budgetbeheer, prioriteit worden gegeven bepaalde vaste lasten zoals De budgetbeheerder verricht de uitgaven in overeenstemming met het opgestelde budgetplan.
De uitgaven voor levensonderhoud ( indien van toepassing) zal in overleg wekelijks of maandelijks overgemaakt worden naar uw leefgeldrekening. Hierover heeft u zelf de beschikking. De rechthebbende dient zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen: door inkomen uit werk, uit uitkering, pensioen of uit vermogen.


Schulden
De budgetbeheerder helpt u niet met schulden.
Bij schulden adviseren wij u een begeleidende instantie te zoeken die de schulden voor u regelt.
Deze instantie kan u hierbij helpen, terwijl wij ervoor zorg dragen dat uw huidige betalingen op tijd gebeuren.


Informatie
De budgetbeheerder verstrekt aan de rechthebbende:

De opgestelde begroting met daarin opgenomen het afgesproken leefgeld;

Indien gewenst de bankafschriften van de beheersrekening.

U kunt ook bij ons een gebruikers wachtwoord aanvragen.

Met dit wachtwoord kunt u inloggen bij SmartFms (ons cliëntenadministratiesysteem) en kunt u via een zogenaamde “Kasboek Cliënt” meekijken in het administratiesysteem en zien wat er voor u aan gelden wordt ontvangen en wat er voor u door ons wordt betaald.
Uiteraard kunt u altijd schriftelijke of mondelinge vragen stellen aan Stichting SchuldVrij over de voortgang van deze administratie.


Bereikbaarheid
De budgetbeheerder is telefonisch bereikbaar op vaste tijden die aan de rechthebbende bekend worden gemaakt. (telefonisch spreekuur).
Voorts is de budgetbeheerder schriftelijk en per email te bereiken.


Branchevereniging
Stichting SchuldVrij is lid van de Branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders.
De branchevereniging staat garant voor goede dienstverlening. Zij stelt eisen omtrent integriteit, kwaliteit en financiële degelijkheid van haar leden. Een klachtenreglement is via de Branchevereniging van toepassing.

Privacy
De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerde cliëntenregistratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is hierop van toepassing. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De budgetbeheerder verstrekt uit deze registratie geen gegevens aan derden, tenzij dit in het belang is van de cliënt of uit aard van het budgetbeheer voortvloeit.


Slotbepaling
Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige wettelijke bepaling.


Reglement budgetbeheer