© PGAS Design

Stichting SchuldVrij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37144311

Bewindvoering en Budgetbeheer

Werkwijze Bewindvoering   Budgetbeheer  Tarieven  Contact Links

Onze werkwijze

Stap een is het in kaart brengen van uw financiële situatie. Afhankelijk van de urgentie van uw hulpvraag zullen wij spoedig, echter binnen twee weken een afspraak maken voor een intakegesprek. Is de hulpvraag van u zelf afkomstig, dan zullen we bekijken of het noodzakelijk is om een hulpverleningsinstantie in te schakelen. De hulpvraag via een hulpverleningsinstantie, familielid of een andere partij,  dan is deze partij bij het gesprek aanwezig.


Vervolgens geven wij u uitgebreide en duidelijk uitleg over budgetbeheer en beschermingsbewind en de kenmerkende verschillen. U als cliënt geeft ons alle relevante informatie over uw financiële situatie, zodat wij ons een beeld kunnen vormen.

Daarna brengen we alle persoonlijke gegevens, vermogen, inkomsten, vaste lasten en financiële verplichtingen in kaart. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om aanvullend inkomen te verkrijgen (huursubsidie, bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag, etc.) of om kosten te besparen.
Op basis van deze inventarisatie maken we een plan van aanpak en besluiten we gezamenlijk of het noodzakelijk is om een verzoek tot het instellen voor beschermingsbewind bij de rechtbank aan te vragen. Om uw situatie nauwlettend te volgen worden er vervolg afspraken gemaakt. Hierbij zal een afsprakenlijst worden bijgehouden in de vorm van een voortgangscontrole.

Kortom, Stichting SchuldVrij reikt de helpende hand bij het op orde brengen van uw financiële situatie. Maar vraagt van uw kant de nodige discipline om de begeleiding kans van slagen te geven.

Uiteraard kan het tijdens de begeleiding door allerlei omstandigheden een periode tegen zitten. U ziet het bijvoorbeeld even niet zitten, of er komen tijdens de begeleiding nieuwe vervelende (financiële) situaties boven water! Ook dan zal Stichting SchuldVrij een luisterend oor bieden en daar waar mogelijk oplossingen aandragen en trachten het begeleidingsproces vlot te trekken.


Dossiervorming
Van alle gesprekken, intake-, vervolggesprekken en gesprekken met derde instanties, en acties betreffende uw situatie worden aantekeningen gemaakt aan de hand van een afsprakenlijst.
Voorts worden alle relevante gegevens die worden verzameld opgeslagen in uw persoonlijk dossier.

In aansluiting op het intakegesprek en de afgesproken acties gaat Stichting SchuldVrij werkgevers, uitkerende instanties en andere belanghebbende aanschrijven om hen van de situatie op de hoogte te brengen. Voorts zullen bij de belanghebbende instanties overzichten van termijn betalingen, openstaande rekeningen en/of achterstanden worden opgevraagd.


Administratieve verwerking
Stichting SchuldVrij voert uw administratie met behulp van een geautomatiseerd systeem (Smartfms). Alle relevante gegevens worden zoveel mogelijk in dit systeem verwerkt. Alle mutaties met betrekking tot uw inkomsten en uitgeven worden op uw naam en rekening verwerkt. Via onze website kunt u een gebruikers wachtwoord aanvragen. Hiermee krijgt u een zogenaamde inkijkfunctie en kunt meekijken met Stichting SchuldVrij en het verloop van uw administratie volgen. Uiteraard kunt altijd vragen stellen aan Stichting SchuldVrij over de voortgang van deze administratie en zijn altijd bereid uitleg te geven over voor uw relevante informatie.